ජූනි 02, 2023
tami eng youtube  twitter facebook

  sinhala

  කැබිනට් තීරණ

  2018.02.20 වැනි දින පැවති අමත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

   

  2018.02.14 වැනි දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

   

  2018.02.14 1

  2018.02.14 2

  2018.02.14 3

  2018.02.14 4

  2018.02.14 5

  2018.02.14 6

  2018.02.14 7

  2018.02.14 7

  2018.02.14 8

  2018.02.14 9

  2018.02.14 10

  2018.02.14 11

   

  2018.02.14 12

   

  2018.02.14 13

   

  2018.02.14 14

   

  2018-01-30 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී  එළඹුණු තීරණ

  2018.01.16 පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2017.01.09 වැනි දි රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹී තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2018-1-2

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017-12-20

  2017.12.12 දින පැවත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2017.12.05 දින පැවත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2017.11.21 වැනි දින පැවැත්වුනු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

   
  2017.11.14 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2017-11-07 පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළැඹුණු තීරණ පහත පරිදි වේ.

   
  2017-10-31 පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළැඹුණු තීරණ පහත පරිදි වේ.
   
  2017-10-24 පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළැඹුණු තීරණ පහත පරිදි වේ.
   
   
  සංහිඳියා යන්ත්‍රණයන් සම්බන්ධීකරණය සඳහා වන ලේකම් කාර්යාලයේ (Secretariat for Coordinating Reconciliation Mechanisms -SCRM ) කාලය දීර්ඝ කිරීම
   
  ශ්‍රී ලංකාවේ සංහිඳියාව හා සම්බන්ධ තීරණ වැඩසටහන් හා ක්‍රියාවලි ඵලදායී අන්දමින් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අරමුණින් සංහිඳියා යන්ත්‍රණයන් සම්බන්ධීකරණය සඳහා වන ලේකම් කාර්යාලය (SCRM) 2015 වර්ෂයේ සිට වර්ෂ දෙකක කාලසීමාවක් සඳහා පිහිටුවන ලදී. අදාළ අමාත්‍යාංශ හා අනෙකුත් රාජ්‍ය ආයතන, ජාත්‍යන්තර සංවිධාන, සිවිල් සමාජය ආදී පාර්ශ්වකරුවන් සම්බන්ධීකරණය කරමින් සහ සංහිඳියා ක්‍රියාදාමයන්ට පහසුකම් සැලසීම මඟින් එම කාර්යාලය සිය කාර්යභාරය ඉටු කරමින් සිටියි. 
   
  සංහිඳියාව ගොඩනැංවීම සඳහා මෙරට සාමාන්‍ය ජනතාව දැනුම්වත් කරමින් සැලසුම්ගත වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීමේ අවශ්‍යතාව සැලකිල්ලට ගනිමින්, එම කාර්යාලයේ කාලසීමාව 2019‑03‑31 දින දක්වා දීර්ඝ කිරීම පිණිස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

  2017.10.17 දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළැඹුණු තීරණ පහත පරිදි වේ.

  2017.10.10 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2017.10.03 දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළැඹුණු තීරණ පහත පරිදි වේ.

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.9.26

  සැප්තැම්බර් 27, 2017

  2017.09.26 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගත් තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya