මාර්තු 30, 2020
tami eng youtube  twitter facebook

  කැබිනට් තීරණ

  ශ්‍රී ලංකාවේ තෙවන ජාතික දේශගුණ විපර්යාස සන්නිවේදන වාර්තාව සකස් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය
   
  ශ්‍රී ලංකාව විසින් එක්සත් ජාතීන්ගේ දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ රාමුගත සම්මුතිය (UNFCCC) 1993 වර්ෂයේදී අපරානුමත කරන ලදී. එම සම්මුතියෙහි 12 වගන්තිය ප්‍රකාර පාර්ශ්වකාර රාජ්‍යයන් විසින් දේශගුණ විපර්යාස සම්බන්ධ තොරතුරු අඩංගු ජාතික සන්නිවේදන වාර්තාවක් සකස් කර ඉදිරිපත් කළ යුතු අතර, ඒ අනුව ශ්‍රී ලංකාව විසින් ඊට අදාළ පළමු හා දෙවන සන්නිවේදන වාර්තා පිළිවෙළින් 2000 හා 2012 යන වර්ෂයන්හිදී UNFCCC ලේකම් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත. දේශගුණ විපර්යාස අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමට හැකි වන පරිදි ආයතනික හා තාක්ෂණික හැකියාවන් ඉතාමත් ඵලදායී ලෙස ශක්තිමත් කිරීමේ හා පාර්ශ්වකාර රාජ්‍යයක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව විසින් UNFCCC සම්මුතිය යටතේ බැඳී සිටින පොරොන්දු ඉටු කරමින්, එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවර්ධන වැඩසටහන (UNDP) විසින් ගෝලීය පාරිසරික පහසුකම (Global Environment Facility) යටතේ සලසා දෙනු ලබන ප්‍රදානාධාර උපයෝගි කරගනිමින් දේශගුණ විපර්යාස පිළිබඳ තෙවන ජාතික සන්නිවේදන වාර්තාව සැකසීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, එලෙස සකස් කරනු ලබන වාර්තාව UNFCCC ලේකම් කාර්යාලය වෙත ඉදිරිපත් කිරීමටත් මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යතුමා වශයෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


  2016.10.11 වැනි දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016.10.04 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  ශ්‍රී ලංකාවෙහි කඩිනම් ආර්ථික පරිවර්තනයක් ඇති කර ලීම - මධ්‍යම වැඩසටහන් කළමනාකරණ ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම
   
  ර‍ට පුරා කඩිනම් ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කිරීමේ සහ රටේ ආර්ථිකය තිරසර සමාජ ආර්ථික වෙළෙඳපොළක් කරා පරිවර්තනය කිරීමේ අරමුණු සාක්ෂාත් කරගැනීම සඳහා සංවර්ධන ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳව අධීක්ෂණය කිරීමට හා එකී ක්‍රියාකාරකම් පිළිබඳ ව නිවැරදි කිරීමේ පියවර නිසි කලට ගැනීම පිණිස වෙන් වූ ඒකකයක් ස්ථාපිත කිරීම අතිශය වැදගත් වේ. ඒ අනුව, එම කාර්යයන් ඉටු කිරීමට ශ්‍රී ලංකාව තුළ මධ්‍යම වැඩසටහන් කළමනාකරණ ඒකකයක් (Central Programme Management Unit) ස්ථාපිත කිරීම සඳහා මැලේසියාව වැනි ශීඝ්‍ර පරිවර්තනයකට භාජනය වෙමින් පවතින ආර්ථිකයන්හි සමාන අන්දමේ මධ්‍යම වැඩසටහන් කළමනාකරණ ඒකක ස්ථාපනය කිරීමේ පළපුරුද්ද සහ හැකියාව සහිත විදේශීය උපදේශක සමාගමක් වන ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මැකෙන්සි ආයතනයේ සහාය ලබාගැනීම පිණිස අග්‍රාමාත්‍ය සහ ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


  2016.09.06 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016.08.30 වැනි දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීෙම්දී එළැඹුණු තිරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016.08.23 දින පැවත අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016.08.16 වැනි දින අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹී තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  දේශපාලන හේතූන් මත විවිධ ගැටලුවලට මුහුණ දුන් පොලිස් නිලධාරින්ට සහන සැලසීම

   
  දේශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වූ පොලිස් නිලධාරින්ගේ අභියාචනා සලකා බැලීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද නිලධාරි කමිටුව විසින් සහන සැලසීම සඳහා නිර්දේශ කරනු ලැබ ඇති පොලිස් නිලධාරින් 129දෙනා අතුරින් විනය පරීක්ෂණවලට භාජනය වී නොමැති නිලධාරින් සඳහා අදාළ සහන කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී. එහිදී පොලිස් සේවයේ යෙදී සිටින නිලධාරින්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨතාව කෙරෙහි අහිතකර බලපෑමක් ඇති නොවන පරිදි එකී නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමටද තීරණය විය.
  කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය / යෝජිත මූල්‍ය නගර ව්‍යාපෘතිය - 2014 සැප්තැම්බර් මාසයේදී එළඹි මුල් ගිවිසුමට යෝජිත සංශෝධන
   
  2014 අත්සන් තබන ලද මුල් ගිවිසුමට ඇතුළත් කළ යුතු යැයි යෝජිත සංශෝධනවල සාරාංශයක් පහත දැක්වෙයි. 
  විදේශ සංචාර සඳහා රජයේ අරමුදල් ඵලදායී අයුරින් භාවිත කිරීම
   
  - රජයේ අරමුදල් වැය කිරීමේදී අරපරිස්සමින් හා වගකීමෙන් යුතුව කටයුතු කිරීම සියලුම මහජන නියෝජිතයන්ගේ හා රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ වගකීම වේ. ඒ අනුව, ඒ සඳහා වන චක්‍රලේඛ උපදෙස් සියලුම රාජ්‍ය ආයතන වෙත නිකුත් කර ඇත. එහෙත් එම උපදෙස්වලට පටහැනිව යමින් විශේෂයෙන්ම පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතනයන්හි මහජන නියෝජිතයින්ද, රජයේ නිලධාරින්ද රජයේ අරමුදල් සහ විදේශ ව්‍යාපෘති මඟින් ලැබෙන අරමුදල් යොදා ගනිමින් ඇතැම් විට කණ්ඩායම් වශයෙන් විදේශ සංචාරවල යෙදෙන බව නිරීක්ෂණය වී ඇත. එබැවින් රජයේ අරමුදල්, විශේෂයෙන්ම විදේශීය ප්‍රදාන හා විදේශීය ණය මුදල් ඵලදායීව භාවිත කිරීමේ අවශ්‍යතාව සැලකිල්ලට ගෙන, මහජන නියෝජිතයින් සහ රාජ්‍ය නිලධාරින් විදේශ සංචාරවල නිරතවීම සම්බන්ධයෙන් සුදුසු ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම පිණිස අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

   

  2016.07.20 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගත් තිරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016.07.12 වැනි දින අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016.07.05 වැනි දින අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016 .06.28 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තිරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016.06.21 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී  එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016.06.14 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2016.06.07 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තිරණ පහත සඳහන් වේ.

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya