මාර්තු 24, 2023
tami eng youtube  twitter facebook

  sinhala

  කැබිනට් තීරණ

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2021-07-05

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-28-06-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -21-06-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -14-06-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 07-06-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -31-05-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -24-5-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-17-05-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2021-05-10

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 03-05-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-19-04-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -05-04-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 23-03-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -15-03-2021

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2021-03-08

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -01-03-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2021-02-15

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 08-02-2021

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya