මාර්තු 20, 2019

tami eng youtube google twitter facebook

  කැබිනට් තීරණ

  2017.06.20 වැනි දින අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2017.06.13 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2017.06. 13 1

  2017.06. 13 2

  2017.06. 13 3

  2017.06. 13 4

  2017.06. 13 5

  2017.06. 13 6

  2017.06. 13 7

  2017.06. 13 8

  2017.06. 13 9

  2017.06. 13 10

  2017.06. 13 11

  2017.06.06 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  ශ්‍රී ලංකාව හා චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව අතර උදර්පණ ගිවිසු
   
  අග්‍රාමාත්‍යතුමා විසින් පසුගිය වසරේ චීනයේ සිදු කරන ලද නිල සංචාරය අතරතුර, අධිකරණයක වරදකරුවන් වන පුද්ගලයන් අන්‍යොන්‍ය වශයෙන් පිටුවහල් කිරීමට (උදර්පණය‍ට) අදාළව ශ්‍රී ලංකාව හා චීන මහජන සමූහාණ්ඩුව අතර ගිවිසුමකට අත්සන් තබනු ලැබ ඇත. එම උදර්පණ ගිවිසුම අත්සන් තැබීමට අදාළව, ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

  2017.05.23 වැනි දින අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගනු ලැබූ තීරණ පහත සඳහන් වේ.

   
  ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය (SLIIT) ස්වාධීන ආයතනයක් ලෙස පවත්වාගෙන යාම
   
  මහපොළ භාරකාර අරමුදල විසින් සපයන ලද ණය මුදලක් යොදවා ආරම්භ කරන ලද, මාලඹේ ප්‍රදේශයේ පිහිටා ඇති ශ්‍රී ලංකා තොරතුරු තාක්ෂණ ආයතනය (SLIIT), මේ වන විට තාක්ෂණය, ව්‍යාපාර හා ඉංජිනේරු යන ක්ෂේත්‍රයන්ට අදාළ උපාධි පිරිනමනු ලබන ප්‍රමුඛ පෙළේ අධ්‍යාපන ආයතනයකි. දැනට එහි ශිෂ්‍යශිෂ්‍යාවෝ 7,000ක් පමණ අධ්‍යයන කටයුතුවල නිරත වන අතර, මේ වන විට 9,000ක පමණ උපාධිධාරින් පිරිසක් එම ආයතනය විසින් බිහි කරනු ලැබ ඇත. ආයෝජකයින් ආකර්ෂණය කරගනිමින්, විදේශීය උසස් අධ්‍යාපන ආයතන හා සම්බන්ධ වෙමින් මෙම ආයතනය තවදුරටත් වැඩිදියුණු කළ යුතුව ඇත. මහපොළ භාරකාර අරමුදලෙන් ලබාගත් ණය මුදල සම්පූර්ණයෙන්ම ආපසු ගෙවා ඇති බව ද සැලකිල්ලට ගනිමින්, උපාධි පිරිනමනු ලබන ස්වාධීන උසස් අධ්‍යාපන ආයතනයක් ලෙස එම ආයතනය ඉදිරියටත් පවත්වාගෙන යාමට අවශ්‍ය විධිවිධාන සැලසීම පිණිස ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

   

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2017.05.02

  2017.04.25 වැනි දින පැවති අමාත් මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැබුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2017.04.04 දින රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගත් තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2017.03.28 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2017.03.21 වැනි දින රැස් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2017.03.14 වැනි දින රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2017.02.28 වැනි දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2017.02.21 වැනි දින රැස් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  මෙතනින් බලන්න

   

   

  2017 -2-14 දින පැවැත්වූ  අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළඹුණු තීරණ

  2017.02.07 වැනි දින රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2017.01.31 වැනි දින රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2017.01.24 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu