මාර්තු 30, 2020
tami eng youtube  twitter facebook

  කැබිනට් තීරණ

  2018.06.12 දින පවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2018.06.05 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තිරණ පහත සඳහන්  වේ.
   
  ප්‍රාථමික සෞඛ්‍යාරක්ෂණ පද්ධතිය සවිමත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අරමුදල් සම්පාදනය කරගැනීම
   
  ප්‍රාථමික සෞඛ්‍යාරක්ෂණ සේවාවන් පිළිබඳ විශේෂ අවධානය යොමු කරමින් ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍යාරක්ෂණ පද්ධතිය සවිබල ගැන්වීම සඳහා ක්‍රියාත්මක කිරීමට සැලසුම් කර ඇති ප්‍රාථමික සෞඛ්‍යාරක්ෂණ පද්ධතිය සවිමත් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 200ක අරමුදල් සම්පාදනය කරගැනීම පිණිස ලෝක බැංකුවේ ප්‍රතිසංස්කරණය සහ සංවර්ධනය සඳහා වන අන්තර්ජාතික බැංකුව සමඟ එකඟතාවයකට පැමිණ තිබේ. ඒ අනුව, වසර 5 1/2ක කාලයක් තුළ මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීමටත්, වසර 06ක සහන කාලයක් සහිතව වසර 33ක් තුළදී මෙම ණය මුදල පියවීමටත් එකඟ වී ඇති බවට ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා වශයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් අමාත්‍ය මණ්ඩලය දැනුවත් කරන ලදී.
   
  2018.05.30  වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තිරණ පහත සඳහන්  වේ.
   
  ශ්‍රී ලංකාවේ හදිසි පූර්ව රෝහල් ප්‍රතිකාර ගිලන් රථ සේවාව '1990 සුවසැරිය පදනම' - අදියර II ක්‍රියාත්මක කිරීම
   
  '1990 සුවසැරිය' හදිසි පූර්ව රෝහල් ප්‍රතිකාර ගිලන්රථ සේවාව පාර්ලිමේන්තු පනතක් මඟින් ස්ථාපිත කිරීමට අවශ්‍ය කටයුතු මේ වන විට සිදු කෙරෙමින් පවතියි. බස්නාහිර හා දකුණ යන පළාත්වල පමණක් දැනට ක්‍රියාත්මක වන එම ගිලන්රථ සේවාව එහි දෙවන අදියර යටතේ, දිවයිනේ අනෙකුත් පළාත් වෙතද ව්‍යාප්ත කිරීමට සැලසුම් කර තිබේ. ඒ සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 15.02ක ප්‍රදානයක් ලබා දීමට ඉන්දියානු රජය එකඟ වී තිබේ. ඒ අනුව, '1990 සුවසැරිය පදනම' ස්ථාපිත කෙරෙන තුරු එම ගිලන්රථ සේවාවේ දෙවන අදියර ක්‍රියාත්මක කිරීමට අදාළ බදු වියදම් තම අමාත්‍යාංශය වෙතින් දැරීම පිණිස ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා වශයෙන් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.
   
  2018.05.22 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තිරණ පහත සඳහන්  වේ.
   
  ශ්‍රී ලංකාව කොරල් පර පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර වැඩසටහනෙහි සාමාජිකත්වය ලබාගැනීම
   
  ජෛව විවිධත්වයෙන් අනූන පරිසර පද්ධතියක් වන නිවර්තන කොරල් පර හිමි රටවල් අතුරින් ශ්‍රී ලංකාව සුවිශේෂී වේ. දෘඩ කොරල් විශේෂ 193කට අධික සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රී ලංකාව වටා ඇති මුහුදු තීරයෙන් වාර්තා වන අතර, එම කොරල් පර ආශ්‍රිතව 900කට අධික වෙරළාසන්න මත්ස්‍ය විශේෂ විවිධත්වයක් පවතින බව හඳුනාගනු ලැබ තිබේ. ධීවර, සංචාරක හා විසිතුරු මත්ස්‍ය කර්මාන්ත සඳහා ආර්ථික දායකත්වයක් මෙන්ම, මුහුදු ඛාදනය අවම කිරීම, දිය සුළි හමුවේ වෙරළ තීරය ආරක්ෂා කිරීම ආදි පාරිසරික දායකත්වයන්ද කොරල් පර මඟින් හිමි වේ. වර්තමානය වන විට මානව ක්‍රියාකාරම් මෙන්ම, සුළි කුණාටු, සුනාමි වැනි ස්වාභාවික තත්ත්වයන් හේතුවෙන්ද කොරල් පර හානියකට ලක්වීමේ දැඩි අවදානමක් උද්ගත වී තිබේ. කොරල් සම්පත ආරක්ෂා කරගැනීමේ අරමුණින් කටයුතු කරන ජාත්‍යන්තර සංවිධානයක් වන කොරල් පර පිළිබඳ ජාත්‍යන්තර වැඩසටහනෙහි (International Coral Reef Initiative) සාමාජිකත්වය ලබාගැනීම මඟින් කොරල් පර සංරක්ෂණය සඳහා ජාත්‍යන්තර හවුකාරිත්වයන්හි ප්‍රතිලාභ තවදුරටත් ලබා ගැනීමට අවධානය යොමු වී තිබේ. ඒ අනුව, ජාත්‍යන්තර කොරල් පර වැඩසටහනෙහි සාමාජිකත්වය ශ්‍රී ලංකාව විසින් ලබාගැනීම පිණිස මහවැලි සංවර්ධන හා පරිසර අමාත්‍යතුමා වශයෙන් ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.
  2018.05.15 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තිරණ පහත සඳහන්  වේ.
   
  කොළඹ මහනගර සභාව සඳහා ගිනි නි‍වීමේ වාහන/උපකරණ ලබා දීම
   
  ජනගහන වර්ධනය හා භූමි ප්‍රමාණයේ සීමිත භාවය හේතු කොට ගෙන විශාල මහල් ප්‍රමාණයකින් යුත් ගොඩනැඟිලි සංකීර්ණ කොළඹ නගරය හා ආසන්න ප්‍රදේශයන්හි ඉදි වෙමින් පවතියි. මෙම දේපළවල හා ඒවා භාවිත කරන්නන්ගේ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා කොළඹ මහනගර සභාවේ ගිනි නිවීමේ ඒකකයේ ධාරිතාව වර්ධනය කිරීමේ අරමුණින් ගිනි නිවීමේ උපකරණ හා වාහන සැපයීමට යෝජනා වී තිබේ. ඒ සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් සලසා ගැනීම වෙනුවෙන් යුරෝ මිලියන 10.5ක පොළී රහිත ණය මුදලක් ලබා දීමට ඕස්ට්‍රියාවේ යුනික්‍රෙඩිට් බැංකුව එකඟ වී තිබේ. එම ණය මුදල ලබාගැනීම සඳහා සාකච්ඡා සම්මුති පැවැත්වීමටත්, අදාළ ණය ගිවිසුමට එළඹීමටත් ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා වශයෙන් 
  අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.
  2018.05.09 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තිරණ පහත සඳහන්  වේ.
   
  නව ආගාමික හා විගාමික පනතක් කෙටුම්පත් කිරීම
   
  කාලීන අවශ්‍යතා සැලකිල්ලට ගනිමින්, 1948 අංක 20 දරන ආගාමික හා විගාමික පනත සමාලෝචනය කර, නව පනතක් පැනවීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දෙනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව, මේ සම්බන්ධයෙන් අධ්‍යයනය කිරීම සඳහා එම ක්ෂේත්‍රය හා සම්බන්ධ ප්‍රවීණයන්ගෙන් සමන්විත කමිටුවක් පත් කරනු ලැබ තිබේ. එම කමිටුවේ නිර්දේශ මත පදනම්ව, ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නව ආගාමික හා විගාමික පනතෙහි ඇතුළත් විය යුතු විධිවිධාන පිළිබඳ වාර්තාවක් සකස් කරනු ලැබ තිබේ. එම වාර්තාව මඟින් යෝජනා කරනු ලැබ ඇති විධිවිධාන ඇතුළත් කරමින්, නව ආගාමික හා විගාමික පනතක් කෙටුම්පත් කිරීම සඳහා නීති කෙටුම්පත් සම්පාදක වෙත උපදෙස් ලබා දීම පිණිස ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා සහ අභ්‍යන්තර කටයුතු සහ වයඹ සංවර්ධන අමාත්‍ය එස්.බී.නාවින්න මහතා ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

  2018.04.24 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තිරණ පහත සඳහන්  වේ.

  2017.04.10 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුනු තිරණ පහත සඳහන් වේ.

  2018.004.03 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරන පහත සඳහන් වේ.

  2018.03.27 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුනු තීරන පහත සඳහන් වේ.

   
  2018.03.21 වැනි දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2018.03.06 වැනි දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2018.02.27 වැනි දින පවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2018.02.20 වැනි දින පැවති අමත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

   

  2018.02.14 වැනි දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

   

  2018.02.14 1

  2018.02.14 2

  2018.02.14 3

  2018.02.14 4

  2018.02.14 5

  2018.02.14 6

  2018.02.14 7

  2018.02.14 7

  2018.02.14 8

  2018.02.14 9

  2018.02.14 10

  2018.02.14 11

   

  2018.02.14 12

   

  2018.02.14 13

   

  2018.02.14 14

   

  2018-01-30 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී  එළඹුණු තීරණ

  2018.01.16 පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2017.01.09 වැනි දි රැස්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹී තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya