අප්‍රේල් 17, 2024
tami eng youtube  twitter facebook

  sinhala

  කැබිනට් තීරණ

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2022-06-06

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2022-05-30

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 23-05-2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 02-05-2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2022-04-25

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2022-03-28

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2022-03-21

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 14-03-2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 07-03-2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-28-02-2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 21-02-2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2022-02-14

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2022-01-31

  අමාත්‍ය මණඩල තීරණ-2022-01-24

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-18-01-2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2022-01-10

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2022-01-03

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 20-12-2021

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya