අගෝස්තු 09, 2022
tami eng youtube  twitter facebook

  කැබිනට් තීරණ

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2022-01-31

  අමාත්‍ය මණඩල තීරණ-2022-01-24

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-18-01-2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2022-01-10

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2022-01-03

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 20-12-2021

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-13-12-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2021-12-06

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2021-11-29

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-23-11-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2021-11-15

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2021-11-01

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-25-10-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2021-10-18

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2021-10-11

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2021-10-05

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2021-09-27

  සැප්තැම්බර් 28, 2021

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2021-09-27

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2021-09-21

  සැප්තැම්බර් 22, 2021

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2021-09-21

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya