ජූලි 19, 2019
tami eng youtube  twitter facebook
  logo

  කැබිනට් තීරණ

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-1-29

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 22-1-2019

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-1-14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  acb1

   

  acb2

   

   

  acb3

   

  acb4acb4

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2019-1-7

  අමත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-1-02

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2018-11-27

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2018-11-21

  2018-11-13 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළඹුණු තීරණ

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 05-11-2018

  දේශීය ආදායම් දෙපාර්තමේන්තුවේ කොමසාරිස් ජනරාල් තනතුර පිරවීම සඳහා පෙර පැවති අමාත්‍යමණ්ඩල රැස්වීමේදී ගන්නා ලද තීරණය අත්හිටුවිමටත් , ජා ඇල ප්‍රදේශයේ දෙමළ පාසලක් ඉදි කිරීම සඳහා ගන්නා ලද තීරණය ක්‍රියාත්මක කිරිමටත් අද උදෑසන ජනාධිපති ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී තීරණය කළ බව  කැබිනට් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක මහින්ද සමරසිංහ මහතා අද(30) මධ්‍යහනයේදී ප්‍රකාශ කළේය.

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018-10-23

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2018-10-16

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2018-10-02

  2018-09-11 දින අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ
   

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2018-09-04

  සැප්තැම්බර් 05, 2018

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2018-09-04

  2018-08-28 දිනැති අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2018-8-21

  2018.08.15 වැනි දින පැවැති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.
   
  පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයට අයත් ආරක්ෂක ගොඩනැඟිලි වැඩිදියුණු කිරීම
   
  පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ ඉදිරිපස පිවිසුමේ පිහිටි ජයන්තිපුර ආරක්ෂක ගොඩනැඟිල්ල සහ එහි පිටුපස පිවිසුමේ පිහිටි පින්නියර ආරක්ෂක ගොඩනැඟිල්ල පාර්ලිමේන්තු සංකීර්ණයේ ආරක්ෂාව සහ මෙහෙයුම් කටයුතු සඳහා අවශ්‍ය නව තාක්ෂණික පහසුකම්ද ඇතුළත්ව වැඩිදියුණු කර ප්‍රතිසංස්කර‍ණය කිරීම පිණිස අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya