අප්‍රේල් 21, 2024
tami eng youtube  twitter facebook

  sinhala

  කැබිනට් තීරණ

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-10-09

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2023-10-02

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-09-25

  සැප්තැම්බර් 26, 2023

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-09-25

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-09-04

  සැප්තැම්බර් 05, 2023

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-09-04

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2023-08-28

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-08-14

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-08-07

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-07-31

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-07-24

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-07-17

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2023-07-04

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2023-06-26

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-12-06-2023

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2023-05- 29

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2023-05-22

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-05-02

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya