ජූලි 12, 2020
tami eng youtube  twitter facebook

  කැබිනට් තීරණ

  දේශපාලන හේතූන් මත විවිධ ගැටලුවලට මුහුණ දුන් පොලිස් නිලධාරින්ට සහන සැලසීම

   
  දේශපාලන පළිගැනීම්වලට ලක් වූ පොලිස් නිලධාරින්ගේ අභියාචනා සලකා බැලීම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද නිලධාරි කමිටුව විසින් සහන සැලසීම සඳහා නිර්දේශ කරනු ලැබ ඇති පොලිස් නිලධාරින් 129දෙනා අතුරින් විනය පරීක්ෂණවලට භාජනය වී නොමැති නිලධාරින් සඳහා අදාළ සහන කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී. එහිදී පොලිස් සේවයේ යෙදී සිටින නිලධාරින්ගේ ජ්‍යෙෂ්ඨතාව කෙරෙහි අහිතකර බලපෑමක් ඇති නොවන පරිදි එකී නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කිරීමටද තීරණය විය.
  කොළඹ වරාය නගර ව්‍යාපෘතිය / යෝජිත මූල්‍ය නගර ව්‍යාපෘතිය - 2014 සැප්තැම්බර් මාසයේදී එළඹි මුල් ගිවිසුමට යෝජිත සංශෝධන
   
  2014 අත්සන් තබන ලද මුල් ගිවිසුමට ඇතුළත් කළ යුතු යැයි යෝජිත සංශෝධනවල සාරාංශයක් පහත දැක්වෙයි. 
  විදේශ සංචාර සඳහා රජයේ අරමුදල් ඵලදායී අයුරින් භාවිත කිරීම
   
  - රජයේ අරමුදල් වැය කිරීමේදී අරපරිස්සමින් හා වගකීමෙන් යුතුව කටයුතු කිරීම සියලුම මහජන නියෝජිතයන්ගේ හා රාජ්‍ය නිලධාරින්ගේ වගකීම වේ. ඒ අනුව, ඒ සඳහා වන චක්‍රලේඛ උපදෙස් සියලුම රාජ්‍ය ආයතන වෙත නිකුත් කර ඇත. එහෙත් එම උපදෙස්වලට පටහැනිව යමින් විශේෂයෙන්ම පළාත් සභා හා පළාත් පාලන ආයතනයන්හි මහජන නියෝජිතයින්ද, රජයේ නිලධාරින්ද රජයේ අරමුදල් සහ විදේශ ව්‍යාපෘති මඟින් ලැබෙන අරමුදල් යොදා ගනිමින් ඇතැම් විට කණ්ඩායම් වශයෙන් විදේශ සංචාරවල යෙදෙන බව නිරීක්ෂණය වී ඇත. එබැවින් රජයේ අරමුදල්, විශේෂයෙන්ම විදේශීය ප්‍රදාන හා විදේශීය ණය මුදල් ඵලදායීව භාවිත කිරීමේ අවශ්‍යතාව සැලකිල්ලට ගෙන, මහජන නියෝජිතයින් සහ රාජ්‍ය නිලධාරින් විදේශ සංචාරවල නිරතවීම සම්බන්ධයෙන් සුදුසු ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීම පිණිස අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

   

  2016.07.20 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගත් තිරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016.07.12 වැනි දින අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016.07.05 වැනි දින අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹි තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016 .06.28 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තිරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016.06.21 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී  එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016.06.14 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2016.06.07 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තිරණ පහත සඳහන් වේ.

   

  2016.05.31 දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2015.05.24 වැනි දින රැස් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගනු ලැබූ තිරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016.05.17 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගත් තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2016.05.10 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් වේ.

  2016.05.03 දින පැවත්වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු  තිරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2016 .04.26 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  ඊයේ (19) දියේ රැස් වූ අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගනු ලැබූ තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  2016-04-06 වැනි දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී එළැඹුණු තීරණ පහත සඳහන් පරිදි වේ.

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya