මාර්තු 24, 2023
tami eng youtube  twitter facebook

  sinhala

  කැබිනට් තීරණ

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-4-9

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-4-2

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-3-26

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-3-19

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2019-3-12

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ 2019-3-6

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2019-2-26

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 12-2-2019

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-2-5

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-1-29

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 22-1-2019

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-1-14

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  acb1

   

  acb2

   

   

  acb3

   

  acb4acb4

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2019-1-7

  අමත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-1-02

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2018-11-27

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2018-11-21

  2018-11-13 දින පැවැත්වුණු අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේ දී එළඹුණු තීරණ

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 05-11-2018

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya