ජූලි 22, 2024
tami eng youtube  twitter facebook

  sinhala

  කැබිනට් තීරණ

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-25-10-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2021-10-18

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2021-10-11

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2021-10-05

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2021-09-27

  සැප්තැම්බර් 28, 2021

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2021-09-27

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2021-09-21

  සැප්තැම්බර් 22, 2021

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2021-09-21

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2021-09-13

  සැප්තැම්බර් 14, 2021

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2021-09-13

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-06-09-2021

  සැප්තැම්බර් 07, 2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-06-09-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2021-08-30

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-23-08-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2021-08-17

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2021-08-09

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2021-08-02

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-26-07-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2021-07-19

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-12-07-2021

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2021-07-05

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-28-06-2021

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya