අප්‍රේල් 08, 2020
tami eng youtube  twitter facebook

  අයඳුම්පත් භාගත කිරීම්

  ෙවබ් ලේඛක තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම

  download pdf hi
  තාක්ෂණ සහායක තනතුර සඳහා සීමිත පදනමින් බඳවාගැනීම download pdf hi
  තාක්ෂණ සහායක තනතුර සඳහා බඳවාගැනීමේ විවෘත තරග විභාගය download pdf hi
  තාක්ෂණ නිලධාරි (ගොඩනැගිලි අළුත්වැඩියා හා නඩත්තු) තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීමේ විවෘත තරඟ විභාගය download pdf hi
  කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ 2  සේවා ගණය අයත් අලෙවි සහකාර (දෙපාර්තමේන්තුගත) තනතුර සඳහා බඳවා ගැනීම download pdf hi

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya