පෙබරවාරි 09, 2023
tami eng youtube  twitter facebook

  sinhala

  කැබිනට් තීරණ

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 06-02-2023

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-30-01-2023

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2023-01-23

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-01-16

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-01-09

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-02-01-2023

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2022-12-19

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2022-12-12

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2022-12-05

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-28-11-2023

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2022-11-21

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2022-10-31

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-25-10-2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-17-10-2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2022-10-10

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2022-10-03

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 22-09-2022

  සැප්තැම්බර් 23, 2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 22-09-2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2022-09-12

  සැප්තැම්බර් 13, 2022

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2022-09-12

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya