පෙබරවාරි 25, 2024
tami eng youtube  twitter facebook

  sinhala

  කැබිනට් තීරණ

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2024.02.19

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2024.02.12

  Cabient Decision on 12.02.2024 1 page 0001

  Cabient Decision on 12.02.2024 1 page 0002

   

  Cabient Decision on 12.02.2024 1 page 0003

  Cabient Decision on 12.02.2024 1 page 0004

   

  Cabient Decision on 12.02.2024 1 page 0005

  Cabient Decision on 12.02.2024 1 page 0006

   

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2024.02.04

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2024.01.24

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2024.01.08

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2023-12-19

   

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීර්ණ- 2023-12-11

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-05-12-2023

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2023-11-27

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-20-11-2023

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-11-06

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-10-30

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-10-23

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-10-09

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2023-10-02

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-09-25

  සැප්තැම්බර් 26, 2023

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-09-25

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-09-04

  සැප්තැම්බර් 05, 2023

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2023-09-04

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya