අප්‍රේල් 18, 2024
tami eng youtube  twitter facebook

  sinhala

  කැබිනට් තීරණ

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2021-03-08

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -01-03-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2021-02-15

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 08-02-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 01-02-2021

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 25-01- 2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2021-01-18

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-11-01-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2021-01-04

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 21-12-2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-14-12-2021

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-12-07

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-30-11-2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2020-11-16

   අමාත්‍ය මණ්ඩල තිරණ-2020-11-09

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2020-11-02

  අමාත්‍යමණ්ඩල තීරණ- 26-10 -2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 19-10-2020

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya