මාර්තු 24, 2023
tami eng youtube  twitter facebook

  sinhala

  කැබිනට් තීරණ

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 19-2-2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තිරණ- 2020-02-12

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-2020-2-5

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-1-22

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 14-1-2020

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2020-01- 08

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 02-01-2019

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-12-18

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ -2019-12-10

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-12-04

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ-05-11-2019

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-10-29

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-10-15

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2019-10-09

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2019.10.01

  Capture 1

  Capture 2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  කැබිනට් තීරණ - 2019.09.24

  සැප්තැම්බර් 24, 2019

  කැබිනට් තීරණ - 2019.09.24

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ- 2019-9-17

  සැප්තැම්බර් 18, 2019

   

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

   

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya