නොවැම්බර් 18, 2019
tami eng youtube  twitter facebook

  මුල්කිරිගල මැතිවරණ කොට්ඨාසය Featured

  මාර්තු 30, 2014

                                                   ලබාගත් ඡන්ද           ප්‍රතිශතය
  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය                 37464                 61.00%
  එක්සත් ජාතික පක්ෂය                            15607                 25.41%
  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ                           6334                  10.31%
  ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය                               1825                   2.97%


  වලංගු ඡන්ද                                       61412                95.94%
  ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද                                  2600                  4.06%
  ප්‍රකාශිත ඡන්ද                                     64012                64.52%
  ලියාපදිංචි ඡන්ද                                   99219

   

   

  2009 - පළාත් සභා මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය

                                                     ලබාගත් ඡන්ද           ප්‍රතිශතය
  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය                38420              64.18 %
  එක්සත් ජාතික පක්ෂය                            14833              24.78 %
  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ                            6245              10.43%

  වලංගු ඡන්ද                                         59863               95.04%
  ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද                                  3126                 4.96%
  ප්‍රකාශිත ඡන්ද                                     62989
  ලියාපදිංචි ඡන්ද                                    93685

  HC/DB/JR

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya