නොවැම්බර් 18, 2019
tami eng youtube  twitter facebook

  තිස්සමහාරාම මැතිවරණ කොට්ඨාසය Featured

  මාර්තු 30, 2014

                                                     ලබාගත් ඡන්ද           ප්‍රතිශතය

  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය                   54731             51.89%
  එක්සත් ජාතික පක්ෂය                              35294             33.46%
  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ                            13665            12.96%
  ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය                                 1551               1.47%  වලංගු ඡන්ද                                       105480             96.68%
  ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද                                    3622               3.32%
  ප්‍රකාශිත ඡන්ද                                     109102              67.95%
  ලියාපදිංචි ඡන්ද                                   160552

   

  2009 - පළාත් සභා මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය

                                                    ලබාගත් ඡන්ද                ප්‍රතිශතය
  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය                 64,074               65.40 %
  එක්සත් ජාතික පක්ෂය                            23,233               23.72 %
  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ                          10,364               10.58%

  වලංගු ඡන්ද                                        97,965               95.57%
  ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද                                   4,536                 4.43%
  ප්‍රකාශිත ඡන්ද                                     102,501
  ලියාපදිංචි ඡන්ද                                   143,622

   

  HC/DB/JR

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya