නොවැම්බර් 22, 2019
tami eng youtube  twitter facebook

  මාතර තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය Featured

  මාර්තු 30, 2014
   matara District
   
                                                   ඡන්ද
  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය             9738    
  එක්සත් ජාතික පක්ෂය                        2450               
  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ                      1719                        
  ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය                          1611
                                                 
  වලංගු ඡන්ද                                   15654                     
  ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද                                 555  
  ප්‍රකාශිත ඡන්ද                                  16209
  ලියාපදිංචි ඡන්ද                                16571
   
  2009 තැපැල් ඡන්ද ප්‍රතිඵලය
   
                                                    ඡන්ද                 ප්‍රතිශතය 
  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය              5863             73.99%
  එක්සත් ජාතික පක්ෂය                          1316             16.61%
  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ                         709                8.95%     
   
                                                 
  වලංගු ඡන්ද                                         7924           97.98%                  
  ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද                                    163             20.02%
  ප්‍රකාශිත ඡන්ද                                       8087
  ලියාපදිංචි ඡන්ද                                     8390 
   

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya