නොවැම්බර් 22, 2019
tami eng youtube  twitter facebook

  තංගල්ල මැතිවරණ කොට්ඨාසය Featured

  මාර්තු 30, 2014

                                               ලබාගත් ඡන්ද                       ප්‍රතිශතය
  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය            42572                        56.19%
  එක්සත් ජාතික පක්ෂය                       17510 23.11%
  ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය                        12385 16.35%
  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ                       3055 4.03%


  වලංගු ඡන්ද                                   75759                        96.68%
  ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද                               2604                        3.32%
  ප්‍රකාශිත ඡන්ද                                 78363                        66.29%
  ලියාපදිංචි ඡන්ද                              118213


   තංගල්ල ආසනය  - 2009 මැතිවරණ ප්‍රතිඵල

                                                   ලබාගත් ඡන්ද                  ප්‍රතිශතය

  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය           51969                         70.13%
  එක්සත් ජාතික පක්ෂය                      13053                         17.61%
  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ                      8811                         11.89%

  වලංගු ඡන්ද                                 74108                         95.59%
  ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද                             3420                           4.41%
  ප්‍රකාශිත ඡන්ද                               77528
  ලියාපදිංචි ඡන්ද                           109409

   

  HC/DB

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya