පෙබරවාරි 28, 2020
tami eng youtube  twitter facebook

  අමාත්‍ය මණ්ඩල තීරණ - 2016.07.20

  ජූලි 21, 2016

   

  2016.07.20 වැනි දින පැවති අමාත්‍ය මණ්ඩල රැස්වීමේදී ගත් තිරණ පහත සඳහන් වේ.

   

  මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහා නවීන තාක්ෂණය උපයෝගී කරගත් මධ්‍යගත දත්ත කළමනාකරණ පද්ධතියක් ස්ථාපිත කිරීම


  ඡන්දහිමි නාමලේඛනයේ දත්ත, දිස්ත්‍රික් මට්ටමින් පරිගණකගත කිරීමේ කටයුතු 1995 වර්ෂයේදී ආරම්භ කරන ලදී. එය තවදුරටත් වැඩිදියුණු කර ස්වයංක්‍රීය ඡන්දහිමි නාමලේඛන පද්ධතියක් සඳහා වූ ක්‍රමවේදයක් 2006 වර්ෂයේදී හඳුන්වා දෙන ලද අතර, එම ක්‍රමවේදය යටතේ ඇති වන ගැටලුවලට පිළියම් යොදමින් නවීන තාක්ෂණය යොදාගෙන මධ්‍යගත දත්ත කළමනාකරණ පද්ධතියක් සකස් කිරීම සුදුසු බව හඳුනාගෙන ඇත. එමඟින් ස්ථාන කිහිපයක ලියාපදිංචිවීම වළක්වා ලීම, දිස්ත්‍රික් මට්ටමෙන් වෙන වෙනම දත්ත පද්ධති පවත්වාගෙන යාමේදී දැරීමට සිදුවන අධික පිරිවැය අඩු කිරීම, දත්තවල ආරක්ෂාව සහතික කිරීම යන කරුණු සහතික කෙරේ. ඒ අනුව, මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සඳහා රුපියල් මිලියන 31.8ක පිරිවැයකින් මධ්‍යගත නවීන තාක්ෂණික දත්ත කළමනාකරණ පද්ධතියක් පිහිටුවීමටත්, ඒ සඳහා අවශ්‍ය අරමුදල් 2016 වර්ෂය තුළ සලසා දීමටත් අතිගරු ජනාධිපති මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

   

  අනුරාධපුර උතුර ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය (අදියර 2)


  අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයන්හි ජීවත්වන ජනතාවගෙන් 85% ක් පමණ සෞඛ්‍යාරක්ෂිත නොවන මූලාශ්‍රයන්ගෙන් පානීය ජලය සපයා ගනු ලබන අතර, ඒ හේතුවෙන් විශේෂයෙන්ම, හඳුනා නොගත් නිදන්ගත වකුගඩු රෝගීන් සංඛ්‍යාව, දිවයිනේ සෙසු දිස්ත්‍රික්කයන්ට සාපේක්ෂව අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශයන් තුළ ඉහළ අගයක් ගනී. එවැනි රෝගීන් මෙන්ම ඔවුන්ගෙන් යැපෙන්නෝද ඉමහත් දුෂ්කරතාවන්ට මුහුණ දෙති. එබැවින් එම ප්‍රදේශවල ජීවත්වන ජනතාව වෙත නළ ජල පහසුකම් සලසමින් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පානීය ජලය සපයා දීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් බවට පත්ව ඇත. ඒ අනුව, අනුරාධපුරය උතුර ජලසම්පාදන ව්‍යාපෘතිය (අදියර 2) යටතේ ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත වාහල්කඩ ජලසම්පාදන යෝජනා ක්‍රමය මඟින් සෞඛ්‍යාරක්ෂිත නොවන භූගත ජල සැපයුම් මත යැපෙන පදවිය, කැබිතිගොල්ලෑව, හොරොව්පතාන සහ කහටගස්දිගිලිය යන අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ උතුරු ප්‍රදේශයේ ජීවත් වන ජනතාව වෙත සෞඛ්‍යාරක්ෂිත පානීය ජල පහසුකම් ලබා දීමට අපේක්ෂිතය. මෙම ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ජපන් යෙන් මිලියන 23,137ක (ආසන්න වශයෙන් රුපියල් මිලියන 32,169ක) සහන ණය මුදලක් ලබාගැනීමට ජපාන ජාත්‍යන්තර සහයෝගිතා නියෝජිතායතනය (JICA) සමඟ ණය ගිවිසුමකට එළඹීම පිණිස ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා වශයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


  පළාත් පාලන ආයතන වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීම


  දැනට ක්‍රියාත්මක වන 'පළාත් පාලන ආයතන වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ' සාර්ථකත්වය මත ඒ සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 60 ක අතිරේක සහන ණය මුදලක් ලබා දීමට එකඟ වී ඇත. මෙම අරමුදල් රජයේ ප්‍රමුඛ ව්‍යාපෘති කාර්යයන් ලෙස හඳුනාගෙන ඇති, නිදන්ගත වකුගඩු රෝගය ව්‍යාප්තව පවතින ප්‍රදේශවල ජල සැපයුම් පද්ධති වැඩිදියුණු කිරීම මඟින් එම රෝග අවදානම අවම කිරීම, ප්‍රාදේශීය යටිතල පහසුකම් සහ මූලික සේවාවන් සැපයීම වැඩිදියුණු කිරීම සහ පළාත් පාලන ආයතනවල ප්‍රතිසංවිධාන කටයුතු කඩිනම් කිරීම හා එම ආයතනවල ධාරිතාව වර්ධනය කිරීම යන ක්ෂේත්‍රයන් ඉලක්ක කර ගනු ලබන ව්‍යාපෘති සඳහා යෙදවීමට අපේක්ෂා කෙරේ. ඒ අනුව, එකී ව්‍යාපෘති ක්‍රියාවට නංවමින් 'පළාත් පාලන ආයතන වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය' තවදුරටත් ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අදාළ සහන ණය මුදල ලබාගැනීමට ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව සමඟ ගිවිසුමකට එළඹීම පිණිස ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා වශයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


  2017 අයවැය පිළියෙල කිරීම


  රජය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇති මධ්‍යකාලීන ඉලක්ක වන රැකියා දස ලක්ෂයක් බිහි කිරීම, ආදායම වැඩි කිරීම, ග්‍රාමීය ආර්ථික සංවර්ධනය, ඉඩම් හිමිකම් සහතික කිරීම යන ඉලක්ක සපුරා ගැනීමට හැකි වන පරිදි සහ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබ ඇති, වසර 2030 වන විට ළඟා කරගත යුතු තිරසර සංවර්ධන ඉලක්ක 17 සපුරා ගැනීමට ද අවධානය යොමු කරමින්, රාජ්‍ය වියදම්වල කාර්යසාධනය පදනම් කරගත් 'කාර්යසාධන සංස්කෘතියක්' ඇති කරමින් ශුන්‍ය පාදක අයවැය ක්‍රමවේදයක් යටතේ, 2017 වර්ෂය සඳහා වන රජයේ අයවැය පිළියෙල කිරීමට අපේක්ෂා කෙරෙයි.

  එහිදී 'විනිවිදභාවය' සහ 'වගවීම' යන යහපාලන මූලධර්ම සඳහා ඉහළ ප්‍රමුඛතාවක් ලබා දෙමින් රාජ්‍ය අංශයේ මූල්‍ය විනය නැවත ඇති කිරීමට 2017 අයවැය යොදාගැනීමට අපේක්ෂිතය. රාජ්‍ය මූල්‍ය ඒකාග්‍රතා ක්‍රියාවලිය ඉදිරියට ගෙන යාමේදී අභියෝග රැසකට මුහුණ පෑමට සිදුවේ. විශේෂයෙන්ම, ගෝලීය ආර්ථිකයෙහි නව ප්‍රවණතා මත විදේශ ප්‍රාග්ධනය ආකර්ෂණය කරගැනීම කෙරෙහි මෙන්ම විදේශ වෙළඳාම පුළුල් කිරීම කෙරෙහිද බලපෑම් ඇති විය හැකිය. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇති විය හැකි ආර්ථික වර්ධන ඉලක්ක පහත වැටීමේ අවදානමට මුහුණ දීම වළක්වා ගැනීම සඳහා රජයේ ආදායම් වැඩි කරගැනීමට සහ වඩාත් ඵලදායී රාජ්‍ය වියදම් දැරීම මඟින් ආර්ථික වර්ධනය ඉහළ නැංවීම රාජ්‍ය මූල්‍ය ප්‍රතිපත්තියෙහි ප්‍රමුඛතාවන් වනු ඇත. එහිදී මුහුණ දීමට සිදු විය හැකි කෙටිකාලීන අසමතුලිතතා සහ මධ්‍යකාලීන අභියෝග සඳහා විසඳුම් ලබා දිය හැකි පුළුල් උපායමාර්ගයක් රජය විසින් සැලසුම් කරනු ලැබ තිබේ. ඒ අනුව, දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් කල්හි 2020දී අයවැය හිඟය 3.5ක මට්ටමකටත්, රාජ්‍ය ණය අනුපාතය 68ක මට්ටමකටත් ගෙන ඒම මධ්‍යකාලීන සාර්ව ආර්ථික ඉලක්ක වේ. එම ඉලක්ක සපුරා ගත හැකි වන පරිදි, 2017 වර්ෂයේදී 6%ක ආර්ථික වර්ධන වේගයක් අත් කරගැනීමටත්, දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 5%ක රාජ්‍ය ආයෝජනයක් සහතික කරමින් දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයෙන් 4.7%ක අයවැය හිඟයක් සහ අවම මට්ටමක උද්ධමනයක් හා සේවා වියුක්ති අනුපාතයක් පවත්වා ගැනීමටත් හැකි වන පරිදි, 2017 අයවැය පිළියෙල කිරීම පිණිස මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

   

  ආණමඩුව පිහිටි කාර්මික විද්‍යාලය නැවත ස්ථාපිත කිරීම හා දියුණු කිරීම


  ගම් උදාව' වැඩසටහන යටතේ ඉදි කරන ලද ගොඩනැඟිලි කිහිපයක ඉතා සීමිත පහසුකම් යටතේ, 1993 වර්ෂයේදී ආණමඩුව කාර්මික විද්‍යාලය ස්ථාපිත කරන ලදී. වර්තමානය වන විට මෙම කාර්මික විද්‍යාලය මඟින් ජාතික වෘත්තීය සුදුසුකම් මට්ටම් (NVQ) 3, 4 හා 5 යටතේ පුහුණු පාඨමාලා 13ක් ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන අතර, එම පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා වාර්ෂිකව සිසුහු 250ක් පමණ බඳවා ගනු ලැබෙති. මෙහි පාඨමාලා හැදෑරීම සඳහා ලැබෙන අයදුම්පත් සංඛ්‍යාවේ ක්‍රමික වර්ධනයක් දක්නට ලැබෙන නමුත්, පාඨමාලා ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් පන්ති කාමර, ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම්වල නිරතවිය හැකි ස්ථාන (වැඩහල්) සහ අනෙකුත් යටිතල පහසුකම් නොමැති වීම හේතුවෙන් වැඩි සිසුන් පිරිසකට පුහුණු අවස්ථා සලසා දීමට නොහැකි වී ඇත. එබැවින්, ආණමඩුව හා ඒ ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයේ තරුණ තරුණියන් සඳහා ගුණාත්මක පුහුණු අවස්ථා සලසා දීම පිණිස මෙම කාර්මික විද්‍යාලය අවශ්‍ය යටිතල පහසුකම් සහිතව වෙනත් ස්ථානයක ස්ථාපිත කිරීම සුදුසු බව හඳුනාගෙන ඇත. ඒ අනුව, හලාවත - නවගත්තේගම ප්‍රධාන පාරට ආසන්න වඩක්කාරවැව ප්‍රදේශයේ පිහිටි අක්කර 4ක ඉඩමක, අවශ්‍ය සියලු යටිතල පහසුකම් සහිතව ආණමඩුව කාර්මික විද්‍යාලය නැවත ස්ථාපිත කිරීම පිණිස නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍ය මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.


  මාදැල් ධීවර කර්මාන්තය නියාමනය කිරීම

   

  1950 කාල වකවානුවේදී වෙරළාසන්නව සිදු කෙරුණු මාදැල් ධීවර කර්මාන්තය මඟින් ජාතික මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනයට ලබා දුන් දායකත්වය 40%ක් පමණ වූ නමුත් වර්තමානය වන විට එම දායකත්වය විවිධ හේතූන් නිසා ක්‍රමයෙන් අඩු වී ඇත. මුහුදේ තත්ත්වය සෞම්‍යව පවතින කාල සීමාව තුළ ක්‍රියාත්මක වන මාදැල් ධීවර කර්මාන්තය සඳහා ශ්‍රමය අධික ලෙස අවශ්‍ය වන අතර, එමඟින් වෙරළාසන්නව වාසය කරන්නන් හට රැකියා අවස්ථා ජනිත කෙරේ. කෙසේ වුවත් අල්ලා ගත යුතු මසුන් ඉලක්ක කොට තෝරා ගැනීමකින් තොරව, මසුන්ගේ ප්‍රමාණය නොසලකා සියලුම මසුන් දැලට හසු කරගන්නා බැවින් මෙම ක්‍රමය පරිසර හිතකාමී ක්‍රමයක් ලෙස නොසැලකේ. 1984 වර්ෂයේ දී මාදැල් කර්මාන්තයට අදාළ රෙගුලාසි පනවන ලද අතර කාලීන අවශ්‍යතා මත ඒවා සම‍ාලෝචනය කිරීමේ අවශ්‍යතාවක් මතුවී ඇත. ඒ අනුව, මාදැල් ධීවර කර්මාන්තය දැනට මුහුණ දෙනු ලබන ගැටලු සොයා බලා ඒවාට පිළියම් ලබා දීමට සහ ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් කොට තිරසර මාදැල් ධීවර කර්මාන්තයක් උදෙසා නිර්දේශ ඇතුළත් වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කිරීම සඳහා විද්වත් කමිටුවක් පත් කිරීම පිණිස ධීවර හා ජලජ සම්පත් සංවර්ධන අමාත්‍ය මහින්ද අමරවීර මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

   

  රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය - 2017

   

  සම්බුද්ධත්වයෙන් ශ්‍රී බුද්ධ වර්ෂ 2561ක් ගතවන 2017 වර්ෂයේ රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ, වට්ටාරම ශ්‍රී අරහත් මලියදේව රජමහ විහාරයේදී පැවැත්වීමටත්, 2017 වර්ෂයේ මැයි මස වෙසක් පුන් පොහොය දින යෙදෙන දින වකවානු මැදි කරගත් සතියක කාලය වෙසක් සතිය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කිරීමටත්, රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවයට සමගාමීව දිස්ත්‍රික් හා ප්‍රාදේශීය මට්ටමින් වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කිරීමටත් අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමැතිය ලබා දෙන ලදී.


  පාරම්පරික උඩරට නර්තනය සහ සංස්කෘතික උරුමයන් සුරැකීමට ශ්‍රී දළදා මාළිගාවට අනුයුක්තව පල්ලේකැලේ ප්‍රාසංගික පුහුණු ආයතනයක් ස්ථාපිත කිරීම


  ඉතා දිගු කලක සිටම උඩරට නර්තනය ඇතුළු කලා අංග ජාත්‍යන්තරයේ ආකර්ෂණයට ලක් වී ඇති අතර, එය ලාංකික අනන්‍යතාවට හා ප්‍රෞඪත්වයට ඉමහත් අභිමානයක් වේ. උඩරට පාරම්පරික කලාකරුවන් විසින් පරපුරෙන් පරපුරට දායාද කොට ගනිමින් පවත්වාගෙන එනු ලබන නර්තන කලාව නව පරපුරෙන් ක්‍රමයෙන් ගිලිහී යාමේ ප්‍රවණතාවක් ඇති වී ඇති අතර, නර්තන ශිල්පීන්ගේ හිඟයක්ද නිර්මාණය වෙමින් පවතී. මෙම තත්ත්වය මඟහරවමින් උඩරට නර්තන කලාව ආරක්ෂා කරමින් සහ එහි අනන්‍යතාව හා සංස්කෘතික ගුණාංග තවදුරටත් රැකගනිමින් පවත්වාගෙන යාම පිණිස නර්තන ශිල්පීන් දිරිගැන්වීම, පුහුණුව, සංවර්ධනය හා එම කලාවන් ආශ්‍රිතව ජීවනෝපාය සැකසීම අරමුණු කරගනිමින් පාරම්පරික උඩරට නර්තනය හා සංස්කෘතික උරුමයන් සුරැකීම සඳහා වන ප්‍රාසංගික පුහුණු ආයතනයක් ඉදි කිරීමේ යෝජනාවක් ශ්‍රී දළදා මාලිගාවේ දියවඩන නිළමේතුමා විසින් ඉදිරිපත් කරනු ලැබ ඇත. ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 120ක අරමුදල් සැපයීමට ඉන්දියානු රජය එකඟතාව පළ කොට ඇත. ඒ අනුව, දේශීය පාරම්පරික උඩරට නර්තනය හා සංස්කෘතික උරුමයන් සුරැකීම සඳහා ප්‍රාසංගික පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක් ශ්‍රී දළදා මාළිගාවට අනුයුක්තව පල්ලෙකැලේ ජාත්‍යන්තර බෞද්ධ මධ්‍යස්ථාන පරි‍ශ්‍රයේ ස්ථාපිත කිරීම පිණිස බුද්ධශාසන අමාත්‍ය (ආචාර්ය) විජයදාස රාජපක්ෂ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

   

   

  පුහුණු කිරීම්, සහතික කිරීම්, මුරකාවලයෙහි යෙදීමේ (STCW 1978 - සංශෝධිත) රෙගුලාසි සංශෝධනය කිරීම


  නෞකාවල සේවය කරනු ලබන නාවිකයන් සඳහා ජාත්‍යන්තර වෙළඳ නාවික රෙගුලාසිවලට අනුකූලව පුහුණු කිරීම්, සහතික කිරීම්, මුරකාවලයෙහි යෙදීමේ කටයුතු සිදු කරනු ලබන අතර, මෙම ප්‍රමිතීන් වෙළඳ නාවික ලේකම් කාර්යාලය විසින් 1818/37 අංක දරන 2013‑07‑12 දිනැති අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය මඟින් රෙගුලාසි වශයෙන් ප්‍රසිද්ධියට පත් කරනු ලැබ ඇත. ජාත්‍යන්තර සමුද්‍රීය සංවිධානයේ මඟපෙන්වීම අනුව සහ වර්තමාන අවශ්‍යතාවන්ට ගැළපෙන පරිදි එම රෙගුලාසි සංශෝධනය කිරීම පිණිස වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය අර්ජුන රණතුංග මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

   

  සුබසාධක මධ්‍යස්ථානවල වෙසෙන සියලුම අභ්‍යන්තරික වශයෙන් අවතැන්වූවන් නැවත පදිංචි කිරීම


  සුබසාධක මධ්‍යස්ථානවල වෙසෙන අභ්‍යන්තරික වශයෙන් අවතැන් වූ සියලු දෙනා වහාම නැවත පදිංචි කිරීමේ අවශ්‍යතාව අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විසින් අවධාරණය කරනු ලැබ ඇත. ඒ සඳහා සුබසාධක මධ්‍යස්ථානවල දැනට වෙසෙන අභ්‍යන්තරික වශයෙන් අවතැන්වූවන් නැවත පදිංචි කරවීම පිණිස ප්‍රමුඛතා පදනම මත නිවාස වැඩසටහනක් ක්‍රියාත්මක කිරීම අවශ්‍ය වේ. මේ වන විට යාපනය දිස්ත්‍රික්කයේ තිබෙන සුබසාධක මධ්‍යස්ථාන 31හි අභ්‍යන්තර වශයෙන් අවතැන් වූ පවුල් 971ක් වාසය කරන අතර, ඒ අතරින් පවුල් 641ක් ඉඩම් අහිමි පවුල් වේ. ඒ අනුව, සුබසාධක මධ්‍යස්ථානවල වෙසෙන එකී අභ්‍යන්තරික වශයෙන් අවතැන් වූ පවුල් සඳහා රුපියල් මිලියන 971ක මුළු වියදමකින් ස්ථිර නිවාස කඩිනමින් ඉදි කර දීම පිණිස බන්ධනාගාර ප්‍රතිසංස්කරණ, පුනරුත්ථාපන, නැවත පදිංචි කිරීම හා හින්දු ආගමික කටයුතු අමාත්‍ය ඩී.එම්.ස්වාමිනාදන් මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

   

  කළුතර පොලිස් විද්‍යාලයේ නවාතැන් ගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීම


  කළුතර පිහිටි පොලිස් විද්‍යාලය මඟින් දිවයිනේ සෑම පොලිස් ස්ථානයක්ම ආවරණය වන පරිදි පොලිස් නිලධාරින් සහභාගි කරවා ගනිමින් පොලිස් සේවාවට අදාළ සියලු පුහුණු පාඨමාලා පවත්වා ගෙන යනු ලැබේ. මෙහි පුහුණුව ලබන නිලධාරින්ගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ඉදි කර ඇති නවාතැන් ගොඩනැඟිලි බොහෝමයක් වසර 100කට වඩා පැරණි වන අතර, ඒවා අබලන් තත්ත්වයේ පවතියි. ඒ හේතුවෙන්, පුහුණු පාඨමාලා සඳහා සහභාගි වන නිලධාරින්ට ප්‍රමාණවත් පරිදි නවාතැන් පහසුකම් ලබා දීම ගැටලුවක්ව පවතියි. ඒ අනුව, රුපියල් මිලියන 199.69ක ඇස්තමේන්තුගත මුළු පිරිවැයකින් කළුතර පොලිස් විද්‍යාලය සඳහා නවීන පහසුකම්වලින් සමන්විත නවාතැන් ගොඩනැඟිල්ලක් ඉදි කිරීම පිණිස නීතිය හා සාමය සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍ය සාගල රත්නායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

   

  කාර්මික, වෘත්තීය අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනයන්හි මධ්‍යස්ථාන කළමනාකරුවන් සඳහා සිංගප්පූරුවේදී පවත්වනු ලබන නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහන


  නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය යටතේ ක්‍රියාත්මක වන කාර්මික, වෘත්තීය අධ්‍යාපන හා පුහුණු ආයතනයන්හි මධ්‍යස්ථාන කළමනාකරුවන් 60 දෙනෙකු සඳහා සති දෙකක නායකත්ව පුහුණු වැඩසටහනක් සිංගප්පූරුවේදී පැවැත්වීම පිණිස සිංගප්පූරු ඩොලර් 280,840 ක ප්‍රදානයක් ලබා දීමට සිංගප්පූරුවේ ස්ථාපිත, ලාභ අරමුණු කර නොගත් සමාජ සත්කාරක ආයතනයක් වන 'තමසෙක් පදනම' (Temasek Foundation) විසින් එකඟතාව පළ කරනු ලැබ ඇත. ඒ අනුව, නිපුණතා සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය සහ එම පුහුණු වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන, සිංගප්පූරුවේ කීර්තිමත් ආයතනයක් වන ITE Education Services ආයතනය අතර ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ සිංගප්පූරු නිල සංචාරයේදී අත්සන් තබන ලද අවබෝධතා ගිවිසුම සඳහා අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් ආවරණ අනුමැතිය දෙන ලදී.

   

  වැවිලි අංශයේ සේවකයන් සඳහා රජය විසින් යෝජනා කරනු ලැබූ රුපියල් 2,500/-ක මාසික වැටුප් වැඩිවීම ලබා දීම


  පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයින් සඳහා රජය විසින් යෝජනා කරනු ලැබූ රු.2,500/-ක මාසික වැටුප් වැඩි කිරීම වැවිලි සමාගම්වල සේවකයින් සඳහාද ලබා දිය යුතු වේ. පසුගිය කාල සීමාව තුළ ලෝක වෙළෙඳපොළෙහි තේ මිල පහත වැටීම නිසා ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් මුහුණ දී සිටින දැඩි මූල්‍ය දුෂ්කරතාවන් සැලකිල්ල‍ට ගෙන එම සමාගම්වල සේවකයින්ට අදාළ වැටුප් වැඩි වීම ලබා දීමට හැකි වන පරිදි ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම් වෙත රජය මඟින් මූල්‍යමය සහනයක් ලබා දීමට ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල කාරක සභාව විසින් නිර්දේශ කරනු ලැබ ඇත. ඒ අනුව, ප්‍රාදේශීය වැවිලි සමාගම්වලට ශ්‍රී ලංකා තේ මණ්ඩලය හරහා රාජ්‍ය බැංකු මඟින් ණය ලබාගැනීමට හැකි වන පරිදි භාණ්ඩාගාර ඇපකර නිකුත් කිරීම පිණිස මුදල් අමාත්‍ය රවි කරුණානායක මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

   

  ප්‍රවාහන ව්‍යාපෘති සඳහා සැකසීමේ යෝජිත පහසුකම (Proposed Transport Project Preparatory Facility - TPPF) සඳහා ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවෙන් තාක්ෂණික සහාය ණය ලබාගැනීම


  මෙරට ප්‍රවාහන ව්‍යාපෘතීන්හි ශක්‍යතා අධ්‍යයන සිදු කිරීම, විස්තරාත්මක සැලසුම් හා ප්‍රසම්පාදන ලියවිලි සැකසීම සහ ආරම්භක අදියරේ පවතින ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම ආදිය සඳහා සහාය ලබා දීමේ අරමුණින් ක්‍රියාත්මක කිරීමට යෝජිත 'ප්‍රවාහන ව්‍යාපෘති සඳහා පහසුකම් සැපයීමේ ව්‍යාපෘතිය' (TPPF) වෙනුවෙන් ඇම‍රිකානු ඩොලර් මිලියන 24.42 ක තාක්ෂණික සහාය ණය මුදලක් ආසියානු සංවර්ධන බැංකුවේ ආසියානු සංවර්ධන අරමුදලින් ලබා ගැනීම සඳහා සාකච්ඡා පැවැත්වීම පිණිස ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා වශයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

   

  මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගයේ 3 වන අදියර සහ කැලණි පාලමේ සිට රාජගිරිය දක්වා කුලුනු මතින් ඉදිවෙන මාර්ගය සඳහා ණය මුදලක් ලබාගැනීම


  ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් ප්‍රමුඛ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති ලෙස හඳුනාගනු ලැබ ඇති මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ගය ඉදි කිරීම සහ කැලණි පාලමේ සිට රාජගිරිය දක්වා කුලුනු මතින් ඉදිවන මාර්ගය ඉදි කිරීම කඩිනමින් ක්‍රියාත්මක කිරීම රජයේ අපේක්ෂාව වේ. මධ්‍යම අධිවේගී මාර්ග ව්‍යාපෘතියේ තුන්වන අදියර වන පොතුහැර සිට ගලගෙදර දක්වා වූ කොටසද, කැලණි පාලමේ සිට රාජගිරිය දක්වා කුලුනු මතින් ඉදිවන මාර්ගය ද ඉදි කිරීම සඳහා Tokyo - Mitsubishi UFJ, Ltd. බැංකුව වෙතින් සහන ණය ආධාර ලබාගැනීම ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල කාරක සභාව විසින් නිර්දේශ කරනු ලැබ ඇති අතර, ඒ අනුව ඊ‍ට අදාළ ඉදිරි කටයුතු සිදු කිරීම පිණිස ජාතික ප්‍රතිපත්ති හා ආර්ථික කටයුතු අමාත්‍යතුමා වශයෙන් ගරු අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

   

  කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සීතාවක ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල බල ප්‍රදේශයේ 2016-06-05 දින සාලාව යුද හමුදා කඳවුරේ අවි ගබඩාව පුපුරා යාමෙන් හානි වූ නිවාසවලට වන්දි ගෙවීම

  සාලාව යුද හමුදා කඳවුරේ අවි ගබඩාව පිපිරී යාම හේතුවෙන් නිවාස සහ පරිශ්‍ර සඳහා සිදු වී ඇති හානි රජයේ තක්සේරු දෙපාර්තමේන්තුව විසින් තක්සේරු කරනු ලැබ ඇත. එම තක්සේරුව පදනම් කරගනිමින් හානියට පත් නිවාස හා පරිශ්‍ර සඳහා කඩිනමින් වන්දි ලබා දීම පිණිස ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍ය අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා මැතිතුමා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya