ජූනි 15, 2024
tami eng youtube  twitter facebook

  sinhala

  ''අහන්න'' - වීඩියෝ මෙතැනින්..  

  අගෝස්තු 26, 2018

  සංහිඳියාව සහ සහජීවනය තුළින් තිරසාර සංවර්ධනයක් ඇති කිරීම තේමාව කරගෙන පැවැත්වෙන“අහන්න” -ජාතික සංහිඳියා වැඩසටහන්වල වීඩියෝ පහතින් නරඹන්න

  සමයේ සංහිඳියාව හා සංවර්ධනය ජනගත කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන ''අහන්න'' දෙහිවලින් හා කඩවතින් ඇරඹේ

  https://www.youtube.com/watch?v=rkXnDwEDQEM&t=2s

  ''අහන්න''- දෙහිවල

  https://www.youtube.com/watch?v=rkXnDwEDQEM&t=50s

  '' අහන්න'' වැඩසටහන- යක්කල

  https://www.youtube.com/watch?v=kA0bNjOUvos

  ''අහන්න'' වැඩසටහන - පයාගල

  https://www.youtube.com/watch?v=c_-pPvmwq9A

  වැලිවේරිය ''අහන්න'' වැඩසටහන

  https://www.youtube.com/watch?v=IY08BSvqFg4

  අහන්න වැඩසටහන - තිහාරිය

  https://www.youtube.com/watch?v=wXYuIFeYnMA

  අහන්න වැඩසටහන -අම්බලම්ගොඩ

  https://www.youtube.com/watch?v=-ZYSCQJYa6M&feature=youtu.be

  අහන්න වැඩසටහන- හික්කඩුව

  https://www.youtube.com/watch?v=GpXfVjnPtLY&feature=youtu.be

  අහන්න වැඩසටහන - වැලිගම

  https://www.youtube.com/watch?v=T9D4apELpwk

  අහන්න වැඩසටහන - ගිංතොට  

  https://www.youtube.com/watch?v=VL83aJcedCo&t=65s

  අහන්න- අකුරැස්ස

  https://www.youtube.com/watch?v=P5VfL2YekFk&feature=youtu.be

  අහන්න-  කඹුරුපිටිය

  https://www.youtube.com/watch?v=wbAw3gUOLaE&feature=youtu.be

   අහන්න වැඩසටහන - කිරින්ද

   https://www.youtube.com/watch?v=Tv8gTUVlXpc&feature=youtu.be

  අහන්න - දික්වැල්ල

  https://www.youtube.com/watch?v=aNdg9BC3sns&feature=youtu.be

  අහන්න- සොරබොර

  https://www.youtube.com/watch?v=wCYCrVcZxhY&feature=youtu.be

  අහන්න- හසළක

  https://www.youtube.com/watch?v=QO2wZ6zZ4Xo

  අහන්න- බෙලි අත්ත

  https://www.youtube.com/watch?v=zRFJLJySIGc&feature=youtu.be

  අහන්න- අම්බලන්තොට

  https://www.youtube.com/watch?v=v5592Ej74NU&feature=youtu.be

   අහන්න- පදියතලාව

   https://www.youtube.com/watch?v=uPgJRp8zhiU&feature=youtu.be

   

  අහන්න- බිබිල

  https://www.youtube.com/watch?v=bHIhRp6qqVc&feature=youtu.be

  අහන්න- සූරියවැව

  https://www.youtube.com/watch?v=UUU6GeoWY_w&feature=youtu.be

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya