ජූලි 15, 2020
tami eng youtube  twitter facebook
  logo

  නව අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවා ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාශයට පත් වෙයි Featured

  සැප්තැම්බර් 04, 2015
  ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ නව සේවා ව්‍යවස්ථාව ගැසට් මගින් ප්‍රකාශයට පත් කොට ඇති අතර ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ ගුණාත්මකභාවය ඉහළ නැංවීම සඳහා වන යෝජනා කිහිපයක් ඊට ඇතුළත් කොට ඇත.
   
  ඒ අතර අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ ධාරිතා සංවර්ධනය, සේවාරම්භක පුහුණුව වැනි ක්ෂේත්‍ර සඳහා වැඩි අවධානයක් යොමු කොට ඇති අතර සම්ප්‍රදායික රාමුවෙන් මිදී ගෝලීය සංවර්ධන රටාවට උචිත අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයක් නිර්මාණය කිරීම මෙහි අරමුණයි.
   
  ගුරුවරුන්ට පැරණි ව්‍යවස්ථාවට වඩා නව ව්‍යවස්ථාව යටතේ ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයට ඇතුළත්වීමට වැඩි අවස්ථාවක් ලැබී ඇත. පෙර පැවැති ව්‍යවස්ථාවේ සීමිත ධාරාවට පුරප්පාඩු ප්‍රමාණයෙන් 45%ක් පමණක් වෙන් කර තිබූ අතර, නව ව්‍යවස්ථාවේ දී විශේෂ සේවක සංඛ්‍යාවේ පුරප්පාඩු සියල්ලම වෙන් කොට ඇත්තේ ගුරු සේවයේ හා විදුහල්පති සේවයේ නිලධාරීන් සඳහා පමණි.
   
  විවෘත ධාරාව යටතේ විශේෂ සේවක සංඛ්‍යාවට බඳවා ගැනීමත් සිදු නොකෙරේ. සාමාන්‍ය සේවක සංඛ්‍යාවෙන් ද සීමිත ධාරාවෙන් 20%ක් වෙන් කොට ඇත්තේ ගුරු හා විදුහල්පතිවරුන් සඳහා ය. ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවයේ II/ III ශ්‍රේණිවලට අදාළ සේවක සංඛ්‍යාවෙන් 1267ක් විශේෂ සේවක සංඛ්‍යාවේ තනතුරු ද වන බැවින් වැඩි පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාවක් නිර්මාණය වන්නේ විශේෂ සේවක සංඛ්‍යාවක් යටතේ ය.
   
  විවෘත ධාරාව යටතේ ද නියමිත වයස් සීමාව තුළ සිටින ගුරුවරුන්ට එම විභාගයට පෙනී සිටිය හැකිය. එහෙයින් සමස්ත පුරප්පාඩු සංඛ්‍යාවෙන් 70%ක් පමණ ප්‍රමාණයක් වෙන් ව ඇත්තේ ගුරු හා විදුහල්පතිවරුන් සඳහා ය.
   
  සමාන්තර සේවාවලට අයත් අනෙකුත් සේවාවලට බඳවා ගැනීමේ දී සාමාන්‍ය යෙන් විවෘත 75%ක් ද, සීමිත 20%ක් ද, කුසලතා 5%ක් ද වශයෙන් වෙන් කොට ඇත. ඒ අනුව එම සේවාවලට බාහිරින් බඳවා ගනු ලබන සංඛ්‍යාව 75%ක් පමණ වී ඇතත් ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවා ව්‍යවස්ථාව යටතේ පුරප්පාඩුවලින් 70% - 75%ත් අතර ප්‍රමාණයක් වෙන් කොට ඇත්තේ ගුරුවරුන් සහ විදුහල්පතිවරුන් සඳහාය.
  DB

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya