මාර්තු 20, 2019

tami eng youtube google twitter facebook

  අලුත් අවුරුදු උත්සව සමය වෙනුවෙන් විශේෂ දුම්රිය ක්‍රියාත්මකයි Featured

  අප්‍රේල් 13, 2018

  අලුත් අවුරුදු උත්සව සමය වෙනුවෙන් මගී ජනතාවගේ පහසුව සඳහා ශ්‍රි ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව විසින් විශේෂ දුම්රිය සේවාවක් පවත්වාගෙන යාමට කටයුතු යොදා ඇත.

  ඒ අනුව අලුත් අවුරුදු විශේෂ සේවා වෙනුවෙන් ඉදිරි දිනවල ක්‍රියාත්මක කෙරෙන දුම්රිය ධාවන සැලසුම පහත දක්වා තිබේ.

  දිනය

  ආරම්භක ස්ථානය

  අවසන් ස්ථානය

  වේලාව

  පහසුකම්

  2018/04/13

  බණ්ඩාරවෙල

  කොළඹ කොටුව

  පෙ.ව 08.05

  වායු සමනය කල මැදිරියක් සහිතය

   

  මරදාන

  ගාල්ල

  පෙ.ව 9.20

  පෙ.ව 11.50

   
   

  ගාල්ල

  කොළඹ කොටුව

   ප.ව. 1.15

   ප.ව. 05.55

   

  2018/04/14

  කොළඹ කොටුව

  වේයන්ගොඩ

  පෙ.ව 8.00

   
   

  වේයන්ගොඩ

  කළුතර දකුණ

  පෙ.ව 9.30

   
   

  වේයන්ගොඩ

  කොළඹ කොටුව

  ප.ව 4.00

   
   

  මරදාන

  කළුතර දකුණ

  පෙ.ව7.40

   
   

  කළුතර දකුණ

  වේයන්ගොඩ

  ප.ව 1.00

  පෙ.ව 9.20

   
   

  වේයන්ගොඩ

  කළුතර දකුණ

  පෙ.ව12.25

   
   

  කළුතර දකුණ

  මරදාන

  ප.ව 3.20

   

  2018/04/15

  කොළඹ කොටුව

  බණ්ඩාරවෙල

  ප.ව 07.20

  වායු සමනය කල මැදිරියක් සහිතය

   

  මාතර

  මරදාන

  ප.ව 7.00

   
   

  මරදාන

  මාතර

  ප.ව 2.55

   
   

  යාපනය

  කොළඹ කොටුව

  ප.ව 8.00

   

  2018/04/16

  බණ්ඩාරවෙල

  කොළඹ කොටුව

  පෙ.ව 08.05

  වායු සමනය කල මැදිරියක් සහිතය

   

  මාතර

  මරදාන

  ප.ව 7.00

   
   

  කොළඹ කොටුව

  ගාල්ල

  ප.ව 6.50

   
   

  මරදාන

  මාතර

  ප.ව 2.55

   

  2018/04/17

  මරදාන

  ගාල්ල

  පෙ.ව 9.20

  පෙ.ව 11.50

   
   

  ගාල්ල

  මරදාන

  පෙ.ව 07.05

   
   

  ගාල්ල

  කොළඹ කොටුව

   ප.ව. 1.15

   ප.ව. 05.55

   

  අලුත් අවුරුදු සමය වෙනුවෙන් ඉදිරි දින කිහිපය තුළදීත් විශේෂ දුම්රිය සේවාවන් ක්‍රියාත්මක වන බව ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව දන්වා සිටියි.

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu