දෙසැම්බර් 12, 2019
tami eng youtube  twitter facebook

  බෙලිඅත්ත මැතිවරණ කොට්ඨාසය Featured

  මාර්තු 30, 2014

   

                                                           ලබාගත් ඡන්ද             ප්‍රතිශතය
  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය                               32,393                  64.95%
  එක්සත් ජාතික පක්ෂය                                             9,657                   19.36%
  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ                                            5521                  11.07%
  ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී පක්ෂය                                               2173                   4.36%  වලංගු ඡන්ද                                                         49,877                   96.75%
  ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද                                                    1674                   3.25%
  ප්‍රකාශිත ඡන්ද                                                       51551                  66.59%
  ලියාපදිංචි ඡන්ද                                                     77414

   

  2009 - පළාත් සභා මැතිවරණ ප්‍රතිඵලය

                                                                       ලබාගත් ඡන්ද                   ප්‍රතිශතය
  එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය                                 32851                   67.31%      
  එක්සත් ජාතික පක්ෂය                                             10,335                    21.18 %     
  ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ                                              5424                    11.11%
   
  වලංගු ඡන්ද                                                            48,804                  95.72%
  ප්‍රතික්ෂේපිත ඡන්ද                                                       2118                   4.28%
  ප්‍රකාශිත ඡන්ද                                                          50985   

  2009 - ලියාපදිංචි ඡන්ද                                             74470

   

  HC/DB/JR

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya