අප්‍රේල් 24, 2019

tami eng youtube google twitter facebook

  අත්‍යවශ්‍ය පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ මිල දර්ශනය

  කර්මාන්ත සහ වාණිජ අමාත්‍යංශයේ පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය විසින් 2018 මාර්තු මස 27 වන දින නිකුත් කරන ලද සුපිරි වෙළෙඳසැලවල අත්‍යවශ්‍ය  පාරිභෝගික ද්‍රව්‍ය පිළිබඳ මිල දර්ශනය

   මෙතැනින් මිල ගණන් බලාගැනීමට පිවිසෙන්න

  අද මිල

  dgi log front

  electionR2sin

  recu