මාර්තු 23, 2019

tami eng youtube google twitter facebook

  ගාල්ලේ වාරිමාර්ග ඉදි කිරීම් සහ ප්‍රතිසංස්කරණයට විශේෂ ව්‍යාපෘති රැසක්

  දෙසැම්බර් 09, 2018

  ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ වාරිමාර්ග ඉදි කිරීම් සහ ප්‍රතිසංස්කරණය වෙනුවෙන් විශේෂ ව්‍යාපෘති රැසක් ක්‍රියාත්මක වන බව දිස්ත්‍රික් වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය පසුගිය දා පැවති කෘෂි කමිටුවේදි පෙන්වා දෙනු ලැබීය.

  සංශෝධිත පළාත් නිශ්චිත ප්‍රදාන යටතේ රුපියල් මිලියන 25.9ක ප්‍රතිපාදන යටතේ ව්‍යාපෘති 29ක් මේ යටතේ ක්‍රියාත්මක කෙරේ. සංශෝධිත උපමාන පාදක සංවර්ධන ප්‍රදාන යටතේ රුපියල් මිලියන 14.7ක ප්‍රතිපාදන යටතේ ව්‍යාපෘති 13ක් ද විවිධ සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා යොමු කෙරේ.

  පිටවාන් සකස් කිරීම, ඇළ මාර්ග ඉදි කිරීම් සහ ප්‍රතිසංස්කරණය, ඇළ මාර්ග ශුද්ධ පවිත්‍ර කිරීම, අමුණු ප්‍රතිසංස්කරණය සහ නව ඉදිකිරීම්, පැති බැමි සැකසීම් ආදි ක්‍රියාකාරකම් මේ යටතේ සිදු කෙරේ.

  ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ කාෂිකාර්මික ප්‍රගමනය උදෙසා පුරන් කුඹුරු නැවත වගා කිරීම අරමුණු කර ගනිමින් කෘෂිකාර්මික යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය කිරීමේදී වාරිමාර්ග ප්‍රධාන තැනක් ගන්නා අතර ඇළ මාර්ග ඉදි කිරීම හා ප්‍රතිසංස්කරණය නඩත්තුව නිරන්තර අධික්ෂණය යටතේ සිදු වෙයි. මේ යටතේ සියලුම ගොවිජන සේවා බල ප්‍රදේශ නියෝජනය වන පරිදි මෙම වාරිමාර්ග ව්‍යාපාති ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

  ඇළ මාර්ග ප්‍රතිසංස්කරණය යටතේ කල්දියවන ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය, තලංගලු ඇළ ප්‍රතිසංස්කරණය කරිජ්ජපිටිය ඇළ, ජම්බුගස්වෙල ඇළ, උඩුවිටියන ඇළ, හම්බු ඇළ, අතුරු ඇළ බතලන්විල ඇළ, අංකොක්කාවිල මහ කුමුර යාය ඇළ  නියාගම නාගහ ඇළ , පොකුණු මුල්ල ඇළ ආදි ඇළ මාර්ග රැසක් ප්‍රතිසංස්කරණය මේ යටතේ සිදු වේ.

  අමුණු රැසක් ඉදි කිරීමද මෙහි ප්‍රධාන සංවර්ධන ව්‍යාපෘතියක් වන අතර අන්නාසි වතුගොඩ අමුණ ,උනන්විටිය නැගෙනහිර අමුණ කළුමඩයාය ඇළ, එසවුම් ගේට්ටු සහිත අමුණක් ඉදි කිරීම පහළ මගුරුවල අමුණ , බෙරළිය දොළ ඇළ අමුණ , පොට්ටයාදුව විවිර 02 අමුණ , යාංගල අමුණ , කොටුවැල්ල අමුණ ආදී අමුණු ඉදි කිරීම හා ප්‍රතිසංස්කරණය ද මෙයට සමගාමිව සිදුවන ව්‍යාපෘතියකි.

  මාධ්‍ය ඒකකය -ගාල්ල

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu