ජූලි 19, 2024
tami eng youtube  twitter facebook

  sinhala

  ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කරගත් හිංසනය පිටුදැකීම සඳහා වූ ජාතික ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම ක්‍රියාත්මක කෙරේ

  ජූලි 10, 2024

   

  ශ්‍රි ලංකාවේ ලිංගික හා ස්ත්‍රි පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කර ගත් හිංසනය පිටුදැකීම සඳහා වූ බහු - ආංශික ජාතික ක්‍රියාකාරි සැලැස්ම 11 (2024-2028) ක්‍රියාත්මක කිරීම පිණිස කාන්තා ,ළමා කටයුතු හා සමාජ සවිබලගැනවීමේ අමාත්‍ය වශයෙන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන තිබේ.

  සාධාරණ හා හිංසනයෙන් තොර සමාජ පරිසරයක ජීවත් විම සඳහා කාන්තාවන්ට,පුරුෂයන්ට,ළමයින්ට සහ ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය තුළ විවිධත්වයක් ඇති සෑම කණ්ඩායමකටම ඇති අයිතිය තහවුරු කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්තිමය මැදිහත්වීම අවශය බැවින් ශ්‍රි ලංකාවේ ලිංගික හා ස්ත්‍රී පුරුෂ සමාජභාවය පදනම් කර ගත් හිංසනය ආමන්ත්‍රණය කිරිම සඳහා වන පළමු ජාතික ක්‍රියාකාරි සැළැස්ම 2012-2020 කාලය තුළ ඒකාබද්ධ ප්‍රවේශ්‍රයකින් යුතුව ක්‍රියාත්මක කර තිබේ.

  එම ක්‍රියාකාරි සැලැස්මෙහි බලපෑම පිළිබඳ සිදු කරන ලද පසුවිපරම් සහ තක්සේරු ක්‍රියාවලියේදී නව ජාතික ක්‍රියාකාරි සැලැස්මක අවශ්‍යතාව හඳුනා ගනු ලැබ ඇත.ඒ අනුව අදාළ සියලුම පාර්ශවකාර ආයතනවල අදහස් විමසමින් සකස් කරනු ලැබ ඇති

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya