ජූලි 19, 2024
tami eng youtube  twitter facebook

  sinhala

  1990 සුවසැරිය පදනමට නොමිලේ ප්‍රදාන වශයෙන් ගිලන් රථ ලබා ගැනිමට කැබිනට් අනුමැතිය

  ජූලි 10, 2024

  පුර්ව රෝහල් ප්‍රතිකාර හා හදිසි රෝගි ප්‍රතිකාර සේවාවන් කඩිනමින් සලසා දීම සඳහා 2016 වසරේ දි ඉන්දිය රජයේ ප්‍රදානයක් යටතේ ඉන්දියාවේ පිහිටි TATA Sons (Pvt) Ltd ආයතනයෙන් ලබාගත් ගිලන් රථ 297ක් යොදාගෙන “1990  සුවසැරිය පදනම”ආරම්භ කර ඇත.

  ශ්‍රි  ලංකා රජයෙන් ලබා දුන් ගිලන් රථ 25 ක් ද ඇතුළුව මේ වන විට ගිලන් රථ 322ක් මේ සදහා යොදා තිබේ.සුව සැරිය පදනමේ ඉලක්ක අනුව, කඩිනමින් සේවය ලබා දිම සදහා ගිලන් රථ 450 ක් හා උපස්ථ ගිලන් රථ 25ක් අවශ්‍ය බවත් දැනට ගිලන් රථ 150ක හිඟයක් ඇති බවත් හඳුනා ගෙන ඇත.ඒ අනුව TATA Sons (Pvt) Ltd ආයතනය විසින් ගිලන් රථ 50ක් නොමිලේ ප්‍රදානයක් වශයෙන් ලබාදීමටත්, ආසියානු සංවර්ධන බැංකුව විසින් ගිලන් රථ 45ක් ප්‍රදානයක් වශයෙන් ලබාදීමටත් එකඟතාව පළ කර තිබේ.ඒ අනුව එකී “1990  සුවසැරිය පදනම”වෙත ලබා ගැනීම පිනිස අවශ්‍ය පියවර ගැනිම සඳහා සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ ඉදිරිපත්  කළ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

  14.වැවිලි අංශයේ ගුරුවරුන් සඳහා “විද්‍යා වර්ධන/අරිවෙලුච්චි /STEM සවිබල ගැන්ව්මේ”ගුරු පුහුණු  වැඩසටහන දියත් කිරිම

  වැවිලි ප්‍රජාවගේ ජීවන තත්ත්වය වැඩිදියුණු කිරිම පිනිස හඳුනා ගනු ලබන ව්‍යාපෘතීන් ක්‍රියාත්මක සදහා රුපියල් බිලියන 03ක ප්‍රදානයක් ලබාදීමට ඉන්දිය රජය විසින් එකඟතාවය පළ කර ඇත.ඒ යටතේ එක් ව්‍යාපෘතියක් වශයෙන් වැවිලි ප්‍රජාවේ සිසුන් අතර විද්‍යාව හා තාක්ෂණය,ඉංජිනේරු විද්‍යාව හා ගණිතය(STEM)ගුරුවරුන්ගේ බරපතල හිඟය පියවිම සදහා “විද්‍යා වර්ධන/අරිවෙලුච්චි /STEM සවිබල ගැන්ව්මේ”ගුරු පුහුණූ වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක කිරිම සදහා අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා සහ ජලසම්පාදන සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍යතුමා ඉදිරිපත් කළ ඒකාබද්ධ යෝජනාව අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් අනුමත කරන ලදී.

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya