සැප්තැම්බර් 23, 2020
tami eng youtube  twitter facebook

  රතනපුර, මහනුවර, ගම්පහ , කුරුණැගල දිස්ත්‍රික්කවල සමස්ත ප්‍රතිඵලය

  අගෝස්තු 07, 2020

   

  රතනපුර, මහනුවර, ගම්පහ , කුරුණැගල දිස්ත්‍රික්කවල සමස්ත ප්‍රතිඵලය

  රතනපුර දිස්ත්‍රික්කය සමස්ත ඡන්ද ප්‍රතිඵලය

  ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ- 446,668 ආසන 08
  සමඟි ජනබල වේගය 155,759 ආසන 03
  ජාතික ජනබලවේගය 17611 ආසන 00
  එක්සත් ජාතික පක්ෂය 12549 ආසන 00

   

  මහනුවර දිස්ත්‍රික්කය
  ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ- 477446 ආසන 08
  සමඟි ජනබලවේගය 234523 ආසන 04
  ස්වාධීන කණ්ඩය්ම (01) 25797 ආසන 00
  ජාතික ජනබලවේගය 22997 ආසන 00
  එක්සත් ජාතික පක්ෂය 19012 ආසන 00

   

  ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කය

   

  ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ- 807896 ආසන 13
  සමඟි ජනබල වේගය 285809 ආසන 04
  ජාතික ජනබලවේගය ආසන 01
  එක්සත් ජාතික පක්ෂය 28782 ආසන 00

   

   

  කුරුණැගල දිස්ත්‍රික්කය

   

  ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ-649965 ආසන 11
  සමඟි ජනබල වේගය 244860 ආසන 04
  ජාතික ජනබලවේගය 36290 ආසන 00
  එක්සත් ජාතික පක්ෂය 26770 ආසන 00

   

   

   

  340x250

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya