ජනවාරි 18, 2020
tami eng youtube  twitter facebook

  නව රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය දිවුරුම් දෙයි

  නොවැම්බර් 22, 2019

  නව රජයේ අමාත්‍ය මණ්ඩලය අද (22) උදෑසන ජනාධිපති ගෝඨාභය රජපක්ෂ මහතා ඉදිරියේ දී දිවුරුම් දීම සිදු කළේ ය.

  නව අමාත්‍ය මණ්ඩලය -

  මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා - මුදල්,ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති හා ක්‍රම සම්පාදන, බුද්ධ ශාසන,සංස්කෘතික,නාගරික ජල සම්පාදන හා නිවාස පහසුකම් අමාත්‍ය

  නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා- අධිකරණ,මානව හිමිකම් හා නීති ප්‍රතිසංස්කරණ අමාත්‍ය
  ආරුමුගම් තොන්ඩමන් මහතා - ප්‍රජා සවිබල ගැන්වීම් සහ වතු යටිතල පහසුකම් සංවර්ධන අමාත්‍ය
  දිනේෂ් ගුණවර්ධන මහතා - විදේශ සබඳතා,නිපුණතා සංවර්ධන රැකි රක්ෂා සහ කම්කරු සබඳතා අමාත්‍ය
  ඩග්ලස් දේවානන්ද මහතා- ධීවර සහ ජලජ සම්පත් අමාත්‍ය
  පවිත්‍රාදේවී වන්නි ආරච්චි මහත්මිය- කාන්තා, ළමා කටයුතු හා සමාජ ආරක්ෂණ අමාත්‍ය / සෞඛ්‍ය හා දේශිය වෛද්‍ය අමාත්‍ය
  බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා- තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ /උසස් අධ්‍යාපන,තාක්ෂණ හා නවෝත්පාදන අමාත්‍ය
  ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන් මහත- රාජ්‍ය පරිපාලන, ස්දේශ කටයුතු, පළාත් සභා හා පාලන අමාත්‍ය
  චමල් රාජපක්ෂ මහතා- මහවැලි, කෘෂි කර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන අමාත්‍ය / අභ්‍යන්තර වෙළඳ කටයුතු ආහාර සුරක්ෂිතාව හා පාරිභෝගික සුබසාධන අමාත්‍ය
  ඩලස් අලහප්පෙරුම- අධ්‍යාපන අමාත්‍ය/ ක්‍රීඩා හා තරුණ කටයුතු අමාත්‍ය
  ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා- මාර්ග සහ මහාමර්ග අමාත්‍ය/ වරාය හා නාවික කටයුතු අමාත්‍ය
  විමල් වීරවංශ මහතා - කුඩා හ මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යාපාර හා ව්‍යවසාය සංවර්ධන/ කර්මාන්ත හා සැපයුම් කලමනාකරණ අමාත්‍ය
  මහින්ද අමරවීර මහතා - මඟී ප්‍රවාහන කළමනාකරණ අමාත්‍ය / විදුලි බල හා බලශක්ති අමාත්‍ය
  එස්.එම්.චන්ද්‍රසේන මහතා- පරිසර හා වනජීවි සම්පත් අමාත්‍ය /ඉඩම් හා ඉඩම් සංවර්ධන අමාත්‍ය
  රමේෂ් පතිරණ මහතා- වැවිලි කර්මාන්ත හා අපනයන කෘෂිකර්ම අමාත්‍ය
  ප්‍රසන්න රණතුංග මහත -කාර්මික අපනයනය,ආයෝජන ප්‍රවර්ධන අමාත්‍ය/ සංචාරක සහ ගුවන්සේවා අමාත්‍ය

   

   

   

   

   

   

   

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu

  Desathiya