අප්‍රේල් 19, 2019

tami eng youtube google twitter facebook

  ප්‍රවාහන සහ වරාය අමාත්‍යාංශවල වැයශීර්ෂ විවාදයට

  මාර්තු 25, 2019

  අයවැය 2019 කාරක සභා අවස්ථවේ විවාදය අද (25) පාර්ලිමේන්තුවේ දී පැවැත්වෙන අතර කාරකසභා අවස්ථාවේ විවාදය පැවැත්වෙන්නේ දස වැනි දිනටයි.

  අද දින අමාත්‍යාංශ දෙකක විවදය සිදු කෙරේ. ඒ අනුව .ප්‍රවාහන හා සිවිල් ගුවන්සේවා අමාත්‍යාංශය සහ වරාය හා නාවික කටයුතු සහ දක්ෂිණ සංවර්ධන අමාත්‍යාංශය යන අමාත්‍යාංශවල වැය ශීර්ෂ විවාදයට ගැනේ.

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu