මාර්තු 23, 2019

tami eng youtube google twitter facebook

  NVQ -5 හා NVQ – 6 නව පාඨමාලාවන් සඳහා නවක සිසුන් බඳවා ගැනේ

  ජනවාරි 12, 2019

  සියලු කාර්මික විද්‍යාලවල NVQ -5 හා NVQ – 6 නව පාඨමාලාවන් සඳහා නවක සිසුන් සඳහා අයදුම්පත් භාර ගනු ලබන බව වෘත්තීය අධ්‍යාපන හා පුහුණු දෙපාර්තමේන්තුව ,බලශත්ති සංවර්ධන හා වෘත්තීය පුහුණු අමාත්‍යාංශය පවසයි.

  අයදුම්පත් අන්තර්ජාලය ඔස්සේ ලබා ගත හැකි අතර වැඩි විස්තර සඳහා දුරකතන අංක 0112348893 හෝ 0711997111 අමතන ලෙස අමාත්‍යාංශය දැනුම් දෙයි.

  නවතම පුවත්

  dgi log front

  electionR2sin

  recu